De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt de afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten.

Tussen 10:00-10:30 uur, 12:00-13:00 en 14:30-15:30 uur is de praktijk uitsluitend voor spoedgevallen bereikbaar i.v.m. overleg/pauze/spreekuur assistente.

Patiëntenomgeving online - NIEUW!

Via een persoonlijk account kunt u inzage krijgen in uw medisch dossier, herhaalrecepten aanvragen, vragen stellen (e-consult) en afspraken maken (tijdelijk alleen belafspraken i.v.m. de coronapandemie). Meldt u aan via: www.huisartsvernhout.uwzorgonline.nl.

Visite aan huis

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Telefonisch spreekuur

U kunt bij de assistente ook een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur. Bijvoorbeeld voor het bespreken van uitslagen of overleg. De huisarts zal u op de afgesproken dag terugbellen.

Overige zaken rondom afspraken 

Vanaf maart 2020 is het inloopspreekuur komen te vervallen. U kunt met afspraak bij de assistente terecht voor o.a.:

 • Hechtingen verwijderen
 • Oren uitspuiten
 • Wratten aanstippen
 • Injecties (vaccinatie, prikpil, etc)
 • Wondbehandeling
 • Urine-onderzoek
 • Zwangerschapstest
 • Uitstrijkjes
 • Bloedsuikercontrole
 • Zwachtelen/tapen
 • CRP-meting