De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt de afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten.

Tussen 10:00-10:30 uur, 12:00-13:00 uur en 15:00-17:00 uur is de praktijk uitsluitend voor spoedgevallen bereikbaar i.v.m. overleg/pauze/spreekuur assistente.

Patiëntenomgeving online 

Via een persoonlijk account kunt u inzage krijgen in uw medisch dossier, herhaalrecepten aanvragen, vragen stellen (e-consult) en afspraken maken. Meldt u aan via: www.huisartsvernhout.uwzorgonline.nl.

Visite aan huis

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Telefonisch spreekuur

U kunt bij de assistente ook een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur. Bijvoorbeeld voor het bespreken van uitslagen of overleg. De huisarts zal u op de afgesproken dag terugbellen.

Overige zaken rondom afspraken 

U kunt met een afspraak bij de assistente terecht voor o.a.:

 • Hechtingen verwijderen
 • Oren uitspuiten
 • Wratten aanstippen
 • Injecties (vaccinatie, prikpil, etc)
 • Wondbehandeling
 • Urine-onderzoek
 • Zwangerschapstest
 • Uitstrijkjes
 • Bloedsuikercontrole
 • Zwachtelen/tapen
 • CRP-meting

No-show tarief

Het komt voor dat patiënten zonder bericht niet op afspraken bij de huisarts, praktijkondersteuner of assistente verschijnen. Vanaf mei 2023 hanteren wij een no-show tarief voor afspraken die niet 24 uur van te voren worden afgezegd. Het is een schadevergoeding voor de kosten die de praktijk maakt voor het beschikbaar stellen van de ruimte en de medewerkers. Het no-show tarief is 30 euro. Let op: uw zorgverzekeraar vergoedt de no-show factuur niet.

Klachten

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over uw huisarts of een andere medewerker van de praktijk. Of dat zaken niet lopen zoals u verwacht. Wij stellen het erg op prijs als u dit met ons bespreekt, zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing en de zorg kunnen verbeteren.
Mocht u er desondanks niet uitkomen, kunt u contact opnemen met de klachtenregeling van stichting DOKh (www.dokh.nl, 072-5208325).